Styrelsen

Styrelsen för Föreningen Bodbyn 2016 består av:

Ordförande: Mikael Gillman
Sekreterare: Henrik Kock-Larsen
Ledamot: Linda Aronsson
Ledamot: Frida Viklund