Framtiden för fritids - kom till skolan imorgon lördag 15/11 kl. 12!!!

Som nog många sett i det utskick som delades ut i postlådorna förra veckan finns det en en plan från skolledningen att flytta nuvarande fritidsverksamheten från Bodbyn till Bullmark för att skapa förskoleplatser. Föreningen Bodbyn och den föräldragrupp som bildats motsätter sig detta förslag av flera anledningar. Barnen får längre dagar, större grupper, det blir mer skjutsning och hämtning och såklart även att vår service i byn skärs ned i en tid då barnfödandet är rekortstort och många unga flyttar till vår by.

Kortsiktigt ser skolledningen över en lösning som innebär att fritidsbarnen kan nyttja EFS lokaler men på lång sikt ökar barnaskaran ytterligen här i byn och bristen på plats är åter ett faktum. Byaföreningen och föräldragruppen har i en skrivelse till skolledning och kommundelsnämnd påtalat detta och att en långsiktig lösning är nödvändig. Tomas Andersson har även skickat in ett medborgarförslag i frågan.

Vår skrivelse har skapat ett medialt intresse och tidningen vill därför träffa oss imorgon den 15/11. Förädragruppen och byaföreningen uppmanar alla som har intresse i denna fråga (barn, fritidsföräldrar likväl som nyblivna föräldrar, medelålders eller pensionärer) att infinna sig vid skolan imorgon kl. 12:00. Strax innan kommer intervju göras med de som skickat in skrivelsen och medborgarförslag.

/Byaföreningen och föräldragruppen

Extra information