Bredbandssektionen består av människor från byn som ideellt arbetar med frågor som rör:

  • Vårt fysiska nätverk
  • Mail (bodbyn.nu)
  • Hemsidan

 

Gå vidare till en underkategori

 

Extra information