Uppgradering av ditt bredbandsnät

Förtydligande: Ni som är anslutna till byns bredbandsnät har i dagarna fått ett brev från Umeå Energi där de informerar om kommande uppgraderingsarbete. Denna information är dock delvis felaktig eftersom vi ännu inte använder samma typ av fiberkonverter som övriga UmeNet. Ni behöver inte heller göra någon inställning för statisk/fast IP-nummer och DNS eftersom vi redan använder rätt.

Med andra ord: Du behöver inte göra någonting alls förutom att se till att fiberkonvertern är igång!