Fiberbrott

Info från Bredbandsföreningen:
Det har uppdagats att en huvudledning i vårt fibernät av misstag grävts av idag. Detta innebär att alla abonnenter norr om byastygan och eventuellt också Nybyn är utan internet. Ideella krafter jobbar för att laga skadan så snart som möjligt. Vi återkommer med mer information om när det beräknas vara lagat.

Uppdatering 15/5 15:00
Lyckligtvis klarade sig 1 av 4 fiberledningar vilket innebär att de som drabbats av avbrott är Nybyn, byastugan samt de hus som ligger mellan byastugan och Växtholm.
Växtholm, Grundbäck och Åkerbäck har således klarat sig.