Tekniskt support

Har du tekniska frågor eller vill göra felanmälan gällande din internetuppkoppling eller bodbyn.nu-mail.

Vänd dig till kundtjänst hos Bredband2.

Tel: 0770 - 811 000

Ha ditt kundnummer eller personnummer till hands.