Bodbyns Fastighetsförening

Bodbyns Fastighetsförening bildades 1988 i samband med att ICA Börsen startade. De första åren var verksamheten inte så stor men har med tiden utökats till en omfattande verksamhet.
Föreningen äger nu förutom Börsen fastigheten, två pensionärshus, ett hyreshus, bredbandsnätet, samt ett markområde där 10 tomter är av styckade varav en tomt har försålts.
Föreningen ägs av andelsägare och vi har ca 210 andelar fördelade på 84 hushåll. Nämnas kan att vi under sista halvåret sålt 13 andelar. Efter beslut på årsmöte brukar föreningen ger andelsägarna en utdelning på 50:-/andel. Vi räknar med att årets utdelning görs senast mitten av september.
 

Extra information