Välkommen till Bodbyns Förskola, Förskoleklass och Fritidshem!

Bodbyn, som  ligger 2,5 mil norr om Umeå är en by i tillväxt. Förskolan / Förskoleklass / Fritids ligger centralt i byn med närhet till naturen och byns affär. Lokalerna är stora och fina och samverkan mellan verksamheterna är ett naturligt inslag i vardagen.Extra information