Kontaktpersoner

Behöver du kommer i kontakt med någon från Bodbyn? Vänd dig i så fall till någon av följande personer.

Namn Befattning Telefon
Lina Ågren Föreningen Bodbyn
Holger Dettki Bredbandssektionen
Jonas Aronsson Hemsidan, administratör
Fredrik Bergner Fastighetsföreningen