Fastighetsföreningens Styrelse 2011


Ordförande: Lars Bergner

Ledamot: Fredrik Bergner

Ledamot: Mikael Gillman

Ledamot: Patrik Andersson

Ledamot: Håkan Sjöström

Suppleant: Mikael Lantz

Suppleant: Daniel Jonsson

Suppleant: Lars Sandström

Föreningen Bodbyns Styrelse 2015


Ordförande: Christina Hagman

Ledamot: Magdalena Pettersson

Ledamot: Linda Aronsson

Ledamot: Lars Johansson

Ledamot: Joakim Grenemark

Kassör: Linda Möller

Suppleant: Gundi Dettki

Suppleant: Maria Persson

Suppleant: Henrik Kock-Larsen

 

Kontakta oss: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontakta oss

Har du en fråga om Bredbandsnätet,hemsidan eller e-post (abcdef @ bodbyn.nu) använd då någon av nedanstående e-postadresser. Kom ihåg att i första hand alltid vända dig till bredband2 om du har problem med internet (Tel: 0770 - 811 000)

 • Holger Dettki, Ekonomi: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Andre Jakobsson, Teknik: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Jonas Aronsson, Hemsida, teknik: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Anders Holm, E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tekniskt support

Har du tekniska frågor eller vill göra felanmälan gällande din internetuppkoppling eller bodbyn.nu-mail.

Vänd dig till kundtjänst hos Bredband2.

Tel: 0770 - 811 000

Ha ditt kundnummer eller personnummer till hands.

IP-adress?

Ingen fast IP-adress behöver ställas in, du tilldelas automatiskt en adress när du ansluter din dator eller router till din fiberkonverter. De flesta datorer och routers brukar vara inställda på automatiskt tilldelning av IP-adress (även kallad DHCP).

Så länge din utrustning är inkopplad behåller du vanligtvis samma IP-adress men den kan med jämna mellanrum bytas ut. Har du behov att veta vad din IP-adress är kan du få reda på det här: http://www.ipnr.nu/

Medlemslotteri

Vinnare av presentkort på ICA Börsen på medlemslotteriet blev i år:

Erik Thorstensson och Elin Nilsson 250kr
Margareta och Anders Karlsson 250kr
Eva-Marie Thorstensson 500kr
Ingemar Öhman och Ingrid Ågren 1000kr

Grattis från föreningen Bodbyn :)

Personal Bodbyns förskola, fritidshem

 

 • Lärare Förskoleklass: Elin Ögren
 • Fritidspedagog: Maria Fredriksson
 • Barnskötare: Monica Sjöström
 • Förskollärare: Malin Mann
 • Fritidspedagog: Karin Axebro
 • Barnskötare: Agneta Eklund
 • Vaktmästare/ Städ: Brita Bergner

Bodbyns förskola, förskoleklass och fritidshem
Bodbyn 116, 905 95 Umeå

Mobil: 070-566 27 80

Kök och personalrum: 090-16 27 80, 090-16 27 81

Extra information