Bodbyns fastighetsförening

Bodbyns Fastighetsförening bildades 1988 i samband med att ICA Börsen startade. De första åren var verksamheten inte så stor men har med tiden utökats till en omfattande verksamhet.
Föreningen äger nu förutom Börsen-fastigheten även två pensionärshus, ett hyreshus, bredbandsnätet, samt ett markområde där 10 tomter är avstyckade varav en tomt har försålts.
Föreningen ägs av andelsägare och vi har ca 210 andelar fördelade på 84 hushåll. Efter beslut på årsmöte brukar föreningen ger andelsägarna en utdelning på 50:-/andel.