Motion&fritid

I Bodbyn finns många möjligheter för sport och motion. Nedan presenteras några aktiviteter och i underkategorierna till denna meny hittar du nyheter för de olika områdena.

Tennis

Bredvid lekparken på just Lekparksvägen ligger den asfalterade tennisbanan som används flitigt under sommaren.

Promenadstigar

Parallellt med byavägen mot åkerbäck (ca 1km väster om) går den så kallade ”långåkersvägen” som sträcker sig hela vägen från Storliden och upp mot Grundbäck. Mellan långåkersvägen och byavägen finns ett flertal stigar som passar utmärkt för hundpromendaden eller kanske för en utflykt med barnen. Under den tid då elljusspåret inte är preparerat så är skidspåret också en lämplig promenadrunda.

Skidåkning

Elljusspåret mäter drygt 2km och erbjuder klassisk skidåkning i lätt kuperad terräng. Spåret prepareras ideellt men brukar ofta hålla god standard. Kartan nedan visar spåret sträckning och åktrikningen är motsols. Tillfarter till spårslingan finns både från byastugan och från vändplanen längst in på lill-oskars-kroken.

elljusspar