Bredbandssektionen

Bredbandssektionen är en del av fastighetsföreningen och består av ideella krafter från byn som arbetar med frågor som rör vårt fysiska fibernät, mail (bodbyn.nu) och hemsidan.

I början av 00-talet byggdes ett omfattande fibernät i Bodbyn med hjälp av åtskilliga ideella krafter. I nuläget är ca 120 hushåll anslutna. Sedan hösten 2013 har en uppgradering gjorts genom kontrakt med Umeå Energi som ger varje hushåll till 100Mbit/s. Umeå Energi har även tagit över drift och underhåll av aktiv utrustning (nätverksswitchar och fiberkonvertrar). Leverans av internetkapacitet sker genom gemensam upphandling genom Bredband2. På detta sätt kan vi erbjuda en modern fiberanslutning till ett mycket attraktivt pris.

Nyanslutning

Vid nyanslutning kontaktar du någon av personerna i bredbandssektionen. Kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida. Vi skriver då ett kontrakt och sköter sedan kontakten med Umeå Energi och Bredband2.

Kontrakten och andra dokument relaterade till bredbandsanslutning finns att läsa här.

I händelse av fel

Om det uppstår ett fel med internet-förbindelsen, ska ni kontakta supporten på BredBand2 (Tel. 0770 – 811 000) som är vår internetleverantör. Meddelar att ni ingår i Bodbyns Byanät och att det driftas av Umeå Energi. Om BB2 inte hittar ett fel de ansvarar för, ska de sedan kontakta Umeå Energi, som sedan kommer att ta kontakt med er för att se om det är fel på er konverter eller ledningarna i byn.

Uppsägning

Om ni flyttar från byn ska ni säga upp bredbandskontraktet hos bredbandssektionens kassör i god tid. Ni meddelar sedan Umeå Energi, när ni säger upp el-kontraktet, att ni även har bredband som är uppsagt.

Bredbandssektionens medlemmar:

Henrik Kock-Larsen, kassör/ekonomi, kocklarsen@gmail.com
André Jakobsson, Teknik, andre.bodbyn@gmail.com
Jonas Aronsson, Teknik/Hemsida, jojjas@gmail.com
Anders Holm, Teknik/E-post, darth.slarti@bodbyn.nu
Monika Bergdahl, Teknik/Fiber