Tekniskt support

Har du tekniska frågor eller vill göra felanmälan gällande din internetuppkoppling eller bodbyn.nu-mail.

Vänd dig till kundtjänst hos Bredband2.

Tel: 0770 - 811 000

Ha ditt kundnummer eller personnummer till hands.

IP-adress?

Ingen fast IP-adress behöver ställas in, du tilldelas automatiskt en adress när du ansluter din dator eller router till din fiberkonverter. De flesta datorer och routers brukar vara inställda på automatiskt tilldelning av IP-adress (även kallad DHCP).

Så länge din utrustning är inkopplad behåller du vanligtvis samma IP-adress men den kan med jämna mellanrum bytas ut. Har du behov att veta vad din IP-adress är kan du få reda på det här: http://www.ipnr.nu/

Extra information